OrdRet Logo
Dette produkt er udgået. Vi henviser i stedet til Ret Mig og Kommaforslag.

OrdRet - en stavekontrol til ordblinde

Fra Nyt om ordblindhed nr. 42
Af Julie Kock Clausen, projektmedarbejder i videnscentret

Status

1. marts 2005 er en dato, som vi i videnscenteret længe har set frem til. Den 1. marts skulle det store projekt "OrdRet - en stavekontrol til ordblinde" formelt afsluttes. Denne dato skulle vi stå med OrdRet i hånden. Det gjorde vi - og vi er meget stolte over at være nået så langt. Vi har i tæt samarbejde med Mikro Værkstedet og GrammarSoft udviklet en stavekontrol særligt til ordblinde.

Det er vores hensigt, at OrdRet skal fungere som et funktionelt redskab for ordblinde børn, unge og voksne og andre med behov for hjælp til retstavningen. OrdRet er derfor særligt udviklet til at finde mange af de stavefejl, som ordblinde laver og i de tilfælde, hvor OrdRet har flere ordforslag til et fejlord, ligger det intenderede ord som oftest højt på listen af ordforslag. At OrdRet har en så stærk fejlfinding og ordforslagsdel skyldes i høj grad, at programmet dels er baseret på en flersidig syntaktisk og grammatisk analyse af den tekst, som brugeren har skrevet og dels, at OrdRet er baseret på en stor database af stavefejl fra ordblinde børn, unge og voksne. OrdRet finder naturligvis ikke alle fejl og har heller ikke altid det korrekte ordforslag - programmet kan ikke tænke selv, men det kan i langt de fleste tilfælde komme med et velkvalificeret bud.

OrdRet er et fleksibelt program, som brugeren ved hjælp af et stort antal indstillingsmuligheder let kan tilpasse til sine individuelle behov. OrdRet er således sikret en optimal tilgængelighed. Programmets fejlfindingsstrategi kan tilpasses den enkelte brugers fejlprofil og skriftsproglige niveau i forhold til beherskelse af grammatik og syntaks. Endvidere kan brugeren efter behov til- og fravælge forskellige hjælpefunktioner.

Et meget vigtigt aspekt ved OrdRet er, at alt i OrdRet - skreven tekst, brugergrænseflade, hjælp, hjælpefunktioner og ordforslag - kan læses op med syntetisk tale. OrdRet kan også anvendes med digital tale, hvis brugeren har en sådan på computeren. Med de fleksible oplæsningsmuligheder er det sikret, at svage læsere kan få den optimale hjælp til at få rettet en tekst.

Hvornår er OrdRet klar til udgivelse?

1. marts var udviklingen af OrdRet formelt afsluttet - men vi er ikke helt i mål endnu. Udvikling af software er en tidskrævende proces, og OrdRet har stadig nogle småproblemer, der skal løses og skønhedsfejl, der skal rettes. Derudover mangler vi stadig at få OrdRets grafiske side helt på plads. Selvfølgelig skal OrdRet være en god stavehjælp, men programmet skal også være flot at se på og leve op til krav om tilgængelighed. Der skal ligeledes skrives en grundig og rigt illustreret manual til OrdRet, så enhver kan få en grundig og let forståelig instruktion i programmet.

Vi vil være sikre på, at det program, der kommer i handelen, er helstøbt. Således regner vi med, at OrdRet kan være klart til udgivelse sidst på sommeren 2005.

Vi bringer nyt om status på OrdRet her i nyhedsbrevet og på vores hjemmeside www.dvo.dk.