OrdRet Logo
Dette produkt er udgået. Vi henviser i stedet til Ret Mig og Kommaforslag.

Pædagogisk

Hvornår kan OrdRet bruges?

  • Almen uddannelse
  • Specialundervisning
  • Voksenuddannelse
  • Arbejdsliv
  • Dagligliv
OrdRet er udviklet til dels at være den enkeltes personlige redskab dels at være et pædagogisk redskab, som kan bruges i undervisningssammenhæng.

Hvordan kan OrdRet bruges?

OrdRet tager udgangspunkt i en forståelse af, at en skriveproces overordnet består af 3 faser.
Skriveproces:
1. Forberedelse
Forberedelsesfasen er der, hvor man får ideer, udfolder sit emne, vælger foreløbigt fokus, samler stof, søger på net og eventuelt opstiller nøgleord. Her vil OrdRet være særlig anvendelig i forbindelse med opstilling af nøgleord og søgning på net med korrekt stavet søgeord.
2. Skrivning
Skrivefasen er den kreative fase, hvor der skrives løs. I den kreative skrivefase vil OrdRet ikke være et brugbart redskab, da det på en uhensigtsmæssig måde vil afbryde skriveprocessen.
3. Redigering
Redigeringsfasen er der, hvor OrdRet virkelig kommer til sit ret, idet man her omarbejder sin tekst i forhold til retskrivning og sproglig klarhed. Her kan alle OrdRets sproglige resurser udnyttes.

OrdRets pædagogiske dimension

Eksempelsætninger

I OrdRet kan brugeren få hjælp til at skelne mellem homofone ord (enslydende) eller næsten homofone ord. Når brugeren skriver ord med homofone alternativer, giver OrdRet mulighed for at skelne mellem dem ved hjælp af eksempelsætninger med de homofone alternativer. OrdRet har i alt ca. 8000 eksempelsætninger, som alle er korte og formuleret i et entydigt, klart og præcist sprog. Se Fx-feltet i Figur 1.

Grammatisk information om ord

OrdRet kan også give grammatiske informationer om de enkelte ordforslag. Der er informationer om ordklasse, køn og bøjning. Dette kan være en hjælp for brugere med en vis grammatisk viden, når der skal skelnes mellem forskellige ordformer. Se Info-feltet i Figur 1.


Figur 1: OrdRets hovedvindue
Figur 1: OrdRets hovedvindue

Individuel opsætning af OrdRet

På Figur 1 ses et skærmbillede af OrdRets hovedvindue. På billedet er alle felter synlige, fordi programmet her er indstillet til at vise disse felter. Men brugeren kan selv sammensætte sit hovedvindue efter behov – man kan fx fravælge at få vist eksempelsætninger (Fx-feltet) og information om ord (Info-feltet). OrdRets hovedvindue kan desuden tilpasses i størrelse, og skriftstørrelse, -type og -farve kan sammen med fontfarve indstilles efter ønske. OrdRet er således et fleksibelt program, som brugeren via diverse indstillingsmuligheder let kan tilpasse sine individuelle behov, og som således er sikret en optimal tilgængelighed for alle.

Markering af fejltyper

Øverst i OrdRets hovedvindue ses tekstfeltet med en tekst og med de røde og grønne markeringer af de fejlord, som OrdRet har fundet. De rød-markerede ord er fejlord, som OrdRet vurderer som reelle fejl, mens de grøn-markerede ord er potentielle fejl. Herudover kan OrdRet indstilles til at blå-markere homofone ord. Brugeren navigerer frem og tilbage mellem de enkelte ord eller sætninger og annullerer rettelser i feltet ved at bruge knapperne til højre for tekstfeltet.

Indstilling af fejlprofil

I OrdRets Indstillinger kan programmets fejlfindingsstrategi tilpasses den enkelte brugers fejlprofil og skriftsproglige niveau i forhold til beherskelse af syntaks og grammatik. Endnu en finesse er, at brugeren kan gå direkte fra programmets ordforslag til en internetbrowser. På den måde er brugeren sikker på, at søgeordet er korrekt stavet og brugeren kommer direkte til relevante informationer.

Fleksibel oplæsning

Mange ordblinde har, udover retstavningsvanskeligheder, også læsevanskeligheder. Derfor kan alt i OrdRet - brugergrænseflade, hjælp, ordforslag, eksempelsætninger og information om ord - læses op med syntetisk tale. OrdRet udkommer i to versioner – en med integreret syntetisk tale og en uden syntetisk tale. Brugere, der ikke i forvejen har en syntetisk tale installeret på deres computer kan anvende OrdRet med integreret talesyntese, mens brugere der i forvejen har en syntetisk tale på deres computere direkte kan anvende denne. For begge versioner gælder det, at OrdRet kan anvendes med digital tale, hvis brugeren har en sådan på computeren. Med de fleksible oplæsningsmuligheder er det sikret, at svage læsere kan få den optimale hjælp til at få rettet en tekst.

Hjælp – nu og her

OrdRet har en omfattende hjælpefunktion, der indeholder hjælpetekster, der er formuleret i et klart og entydigt sprog. Overalt i OrdRet kan brugeren få hjælp ved at hente et spørgsmålstegn ned fra hovedvinduets venstre hjørne og føre det hen over et givent emne eller funktion. Denne hjælp er en ”her-og-nu”-hjælp, der forklarer brugeren, hvad emnet eller funktionen kan bruges til. Hjælpefunktionen leder således på rette vej, så brugeren undgår at søge efter hjælp i manualen midt i retteprocessen.

Manual

En mere omfattende hjælp end den, der gives i hjælpefunktionen, findes i OrdRets manual. I OrdRets manual gennemgås alle OrdRets funktioner og muligheder grundigt. Alle funktioner er illustreret med skærmdumps og billeder af knapper og ikoner. Teksterne i manualen er ligeledes formuleret i et utvetydigt og klart sprog, der imødekommer en målgruppe med læsevanskeligheder. Manualen kan selvfølgelig læses op, hvis brugeren har en syntetisk tale installeret på sin computer.