OrdRet Logo
Dette produkt er udgået. Vi henviser i stedet til Ret Mig og Kommaforslag.

Projekthistorie

Allerede i 2000 blev vi inspireret til at få udviklet en ny dansk stavekontrol - primært designet til ordblinde. Det var bl.a. ved en præsentation af den svenske stavekontrol ”Stava Rätt”, at videnscenteret tog kontakt til Mikro Værkstedet og fortalte om ”Stava Rätt”. Der blev arrangeret et møde på Syddansk Universitet med deltagelse af direktør Niels Askær og Jens Erik Rasmussen fra Mikro Værkstedet og sprogforskerne John Dienhart og Eckhard Bick fra GrammarSoft. På mødet stiftede vi bl.a. bekendtskab med forskningen bag constraint grammar. Mødet blev grundsten for et projektsamarbejde, der skulle strække sig over de næste mange år.

Desværre måtte vi undervejs i projektet tage afsked med John Dienhart. Han døde efter kort tids sygdom. Projektets videre skæbne blev diskuteret meget nøje, og alle partnere blev enige om, at projektet skulle fortsætte – i John Dienharts ånd.

Som udgangspunktet for samarbejdet udarbejdede Dansk Videnscenter for Ordblindhed en kort projektbeskrivelse. Dernæst fulgte en række møder om forudsætningerne for projektet, afklaring af de gensidige forventninger og forpligtelser.

Videnscentret udarbejdede derefter en egentlig projektbeskrivelse med et forslag til ansvarsfordeling, en tids- og aktivitetsoversigt og et budget. Så begyndte en intensiv ansøgningsperiode med udsendelse af i alt 25 ansøgninger.

Heldigvis var der fire af dem, der troede på os og vores projekt, og i slutningen af december 2003 kom de sidste penge i hus.

Undervejs fik vi beskrevet en samarbejdsaftale, der definerede parternes pligter og rettigheder under udviklingsarbejdet og i forhold til en eventuel efterfølgende kommerciel udnyttelse. Samarbejdsaftalen blev underskrevet den 11. juni 2004.

Den overordnede koordinerende aktivitet for projektet har været de relativt ofte afholdte styregruppemøder, hvor beslutningsdygtige repræsentanter for projektets parter har været til stede sammen med dele af den operationelle del af projektet. Dette har betydet en meget kort ”kommandovej” og effektive beslutninger i projektet, samt en god kommunikation mellem parterne i hele projektet. Der har været afholdt 15 effektive styregruppemøder.

Denne side er taget fra rapporten, som er tilgængelig i PDF format:
Rapport om projektet OrdRet (410 KiB, PDF)