OrdRet Logo
Dette produkt er udgået. Vi henviser i stedet til Ret Mig og Kommaforslag.

Stavning eller kaos - ny stavekontrol til danskerne

Slut med stavefejl??

På baggrund af en omfattende indsamling af stavefejl, er der nu udviklet en stavekontrol, OrdRet, der fanger 70 % af alle stavefejl og foreslår nye rigtige ord. Ideen til stavekontrollen er udviklet af Dansk Videnscenter for Ordblindhed.

Sprogforskere har indsamlet og analyseret stavefejl fra 1244 ordblinde børn, unge og voksne. Det er blevet til i alt 13.350 stavefejl. Styrken i stavekontrollen OrdRet er, at den ikke kun analyserer det enkelte fejlord, den analyserer også hele sætningen. OrdRet finder 70 % af alle stavefejl og foreslår et nyt ord. Da OrdRet skal kunne håndtere de mere problematiske ordblindefejl, går den langt ud over, hvad en stavekontrol normalt skal kunne præstere. Den indeholder, med andre ord, en normal stavekontrol med tillægsmoduler, der kan hjælpe ordblinde. OrdRet vil også være en stor hjælp for alle, der skriver dagligt og ved, at de ind i mellem laver andet end slåfejl.

Staveproblemer og ordblindhed er et af de mere skjulte problemer i samfundet. Afhængigt af hvordan man undersøger det, så har ca. 12 procent af danskerne funktionelle læsevanskeligheder. Det betyder, at de har temmelig svært ved at læse og skrive. ”OrdRet er velegnet til alle med stavevanskeligheder, men den tager særlig højde for de stavefejl, som ordblinde laver. Derfor er prisen også meget lav i forhold til andre softwareprogrammer”, understreger Birgit Dilling Jandorf fra Dansk Videnscenter for Ordblindhed.

OrdRet bliver præsenteret på en konference "Stavning eller Kaos"
Torsdag den 8. september kl. 14-16
Den Sorte Diamant i København.
(for tilmeldte gæster og journalister)


Vedlagte pressemateriale er til fri redaktionel benyttelse.

For yderligere information kontakt projektleder Birgit Dilling Jandorf på arbejde: +45 45114182 eller mobil +45 20710950.

Bag OrdRet står et samarbejde mellem Dansk Videnscenter for Ordblindhed, sprogfirmaet GrammarSoft Aps, softwarefirmaet Mikro Værkstedet. Projektet er blevet økonomisk støttet af It- og Telestyrelsen, Egmontfonden, Sygekassernes Helsefond og Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler.

Slut med stavefejl??

Nu er der indsamlet 13.350 forskellige stavefejl, som ordblinde laver. En ny stavekontrol, fanger 70 % af ordblindes stavefejl og foreslår nye rigtige ord.

Sprogforskere har indsamlet 13.350 forskellige stavefejl fra 1244 ordblinde børn, unge og voksne. Styrken i stavekontrollen OrdRet er, at den ikke kun analyserer det enkelte fejlord, den analyserer også hele sætningen. OrdRet finder 70 % af alle stavefejl og foreslår et nyt ord. OrdRet er specielt udviklet til ordblinde, men alle kan bruge den.

”At være ordblind er som at cykle i modvind. Man kommer langsomt frem, bliver træt og har mest lyst til at stå af! Ordblindhed eller dysleksi betyder, at man har svært ved at (lære at) læse og skrive, fordi man har en langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde”, fortæller Birgit Dilling Jandorf fra Dansk Videnscenter for Ordblindhed. ”Det er et alvorligt handicap ikke at kunne læse og skrive i et samfund, hvor læse- og skrivekravene er stadigt stigende”, understreger Birgit Dilling Jandorf.

Staveproblemer og ordblindhed er et af de mere skjulte problemer i samfundet. Afhængig af hvordan man undersøger det, så har ca. 12 procent af danskerne funktionelle læsevanskeligheder, og det vil sige, at de har temmelig svært ved at læse og skrive.

Analyserer hele sætningen

OrdRet fanger fx bøjningsfejl af typen: ”Jeg køre i bil”, som almindelige stavekontroller ikke kan klare. OrdRet klarer også at rette nye sammensatte ord som fx "fejlordet" og kan skelne mellem ord, der lyder ens eller næsten ens. F.eks.: ”Han bæger tasken for mig”, så kan brugeren se og høre ordforslagene ”bager”, ”bære”, ”bærer” eller ”bæger” i eksempelsætninger: Hendes mor bager tit småkager. Jeg spiser et bæger yoghurt. At bære tunge bøger kan være hårdt. I dag bærer han de tunge bøger.

I programmet er OrdRet særligt programmeret til at fange de kreative stavefejl, som ordblinde laver. "Kærlighed" stavet ”kalehed” bliver naturligvis rettet. Det giver naturligvis en stærk følelse af uafhængighed, som ordblinde har brug for", siger Birgit Dilling Jandorf. "Med denne stavekontrol har vi mulighed for at nå de generationer af stavere, der måske ellers er kørt lidt fast i stavningen. Og med muligheden for at alle kan donere stavefejl via ordret.com, kan vi på sigt blive bedre til at vejlede om undervisningen i stavning ", siger projektleder, Birgit Dilling Jandorf.

Bag OrdRet står et samarbejde mellem Dansk Videnscenter for Ordblindhed, sprogfirmaet GrammarSoft Aps, softwarefirmaet Mikro Værkstedet. Projektet er blevet økonomisk støttet af It- og Telestyrelsen, Egmontfonden, Sygekassernes Helsefond og Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler.

”OrdRet er udviklet til ordblinde, men kan bruges af alle. Derfor er prisen også lav i forhold til andre software programmer”, understreger Birgit Dilling Jandorf.

Stavekontrollen bliver præsenteret på en konference den 8. september under overskriften: "Stavning eller Kaos" i Den Sorte Diamant i København.

Top-ti liste over ordblindes stavefejl:
sagde > sage
havde > hade
andre > ander
får > for
være > vær
skulle > skule
blev > bliv
hvor > vor
have > ha
meget > maget

Listen med svære stavefejl, som OrdRet fanger:
aberne > abener
adressen > aessed
almindelig > af meni
bakke > brak
bedst > bedest
begyndte > bgyndt
enige > ennig
flæskesteg > fælskesta
indbrud > enboed
kærlighed > kalehed, kalihæd

Eksempler på enslydende (homofone) ord, som OrdRet fanger i sætninger
agt - akt
bære - bærer - bæger - bager
balle - balde
bor - bord
fjor - fjord
gælde - gælle
hede - hedde
jul - hjul
leje - lege
maile - mægle
vejr - værd - vær
røst - ryst